Till toppen av sidan
"Erfarenhet & Yrkesstolthet"
Nav
info@apellsplat.se 031-22 04 20
"Erfarenhet & Yrkesstolthet"

Kort om oss

Vi är ett modernt plåtslageri med inrikting på tak och fasadarbeten.

Läs mer

Våra tjänster

Apélls Plåtslageri är ett byggnadsplåtslageri med inriktning på tak och fasadarbeten.

Vi åtar oss arbeten inom byggnadsplåtslageri och har stor erfarenhet av renoveringar och nybyggnation.

1583

Vi kvalitetssäkrar alla våra jobb enligt FR2000.

Kontakta oss gärna