Till toppen av sidan
Nav
info@apellsplat.se 031-22 04 20
  • Vi är medlemmar i

Om oss

Företaget grundades av Benny Apéll 1972 men ägs och drivs sedan 2001 av Conny Rosén.

Apélls Plåtslageri i Göteborg AB är företag inom byggnadsplåtslageri.
Vi strävar efter att hålla hög kvalitet och ett miljöriktigt byggande i vår verksamhet.
Detta gör vi genom att ha ett aktivt miljöarbete där vi löpande identifierar och utvärderar miljörisker, och genom ständig förbättring minimerar vår negativa miljöpåverkan.

Kontor och verkstad är beläget på Hisingen i Göteborg.
Vi har en stor och modern verkstad med alla nödvändigheter inom plåtslageri där vi har plats för både tillverkning och förvaring.

Vi är medlemmar i Entreprenörföretagen och kvalitetssäkrar alla våra jobb med FR2000.

Personal

Apélls Plåtslageri sysselsätter idag 27 heltidsanställda varav 20 st är erfarna plåtslagare.