Kvalitetssäkrade jobb

Vi har de dokumenterade kunskaper och kvalitetsrutiner som krävs

Auktorisation ger trygghet och kvalitet

Vi på Apells plåtslageri är auktoriserade av Plåt & Ventföretagen, vilket betyder att din verksamhet får ett kvalitetssäkrat arbetssätt med dokumenterad projektstyrning från start, att leveransen till dig som kund är kvalitetssäkrad enligt vår överenskommelse och att vi garanterat har de dokumenterade kunskaper och kvalitetsrutiner som krävs av ett kvalificerat byggnadsplåtslageri.

Vår kvalitetspolicy

För oss är kvalitet den största garantin för vårt fortbestånd och varje utfört arbete ska vara referens för nya projekt. Det innebär att vi utför våra arbeten i enlighet med kundernas förväntningar vad gäller kvalitet, tid och kostnad.

Detta uppnår vi genom att:

  • Ha rätt teknisk kompetens för att utföra de uppdrag vi åtar oss.
  • Vara lyhörda och noggrant analysera våra kunders behov och förväntningar.
  • Dokumentera och redovisa uppdragen i överenskommen form.
  • Eftersträva ett gott samarbete med kundens personal, entreprenörer, leverantörer, boende/hyresgäster med flera.
  • Sträva efter att kontinuerligt förbättra vår kompetens och kvalitet i de arbeten som vi utför åt våra kunder.
  • Aktivt följa upp genomförda uppdrag som ett led i förbättringsarbetet.