Entreprenad

Vi har entreprenaduppdrag för Skanska, JM, NCC, Peab, Serneke och Wästbygg med flera

Entreprenader för byggbolag

Vi arbetar med entreprenaduppdrag inom byggnadsplåtslageri och samarbetar regelbundet med väletablerade byggbolag som till exempel Skanska, JM, NCC, Peab, Serneke, Botrygg, AB Byggruppen, Flodéns och Wästbygg med flera. Vi värderar de personliga relationerna högt och arbetar för en god och öppen kommunikation under hela utförandet.

Här kan du se exempel på referensuppdrag