Nya Hovås

Mellan Hovås och Göteborg byggs bostadsområdet nya Hovås. Här har variation i husens höjder, fasadmaterial och färger varit viktigt för helhetskänslan. Målet är ett trivsamt område där blandningen av bostäder, skolor, bibliotek, butiker och restauranger skapar torgkänsla med liv och rörelse. Vårt uppdrag var fasadtäckning och bandtäckning av tak i stålplåt på ett av Skanskas bostadshus.

FAKTA
Färdigställt: 2019
Material: Ca 2600 kvm stålplåt
Beställare: Skanska