Rosensköldsgatan

Huset skulle återställas till ursprungligt utseende och vi hade uppdraget att bandtäcka taket med stålplåt. Vi gjorde även sömsvetsade gesinsrännor och sömsvetsad plåt på takets nedfällda terrasser.

FAKTA
Färdigställt:
Material: Ca 1000 kvm stålplåt
Beställare: Riparium Bygg