Snöskottning

Låt vår serviceavdelning sköta om snöskottningen på era tak

Snöskottning, teckna avtal med oss

När du tecknar avtal med oss innebär det att vår serviceavdelning regelbundet kommer och sköter om snöskottningen på era tak. Risken för skador på både människor och tak minimeras, likaså minskar risken för fallande snö eller is mot gatan.

Kontakta oss för att få veta mer vad avtalet innebär.