Kvibergs Esplanad i Göteborg

Bostadsområdet Kvibergsstaden i Göteborg växer vidare och vi fick plåtslageri-entreprenaden när JM byggde 108 lägenheter i två lamellhus och ett punkthus längs Kvibergs Esplanad. Uppdraget var bandtäckning i stålplåt av tak och snedställda takkupor, samt bleck och lister på de två lamellhusen.

FAKTA
Färdigställt: 2019
Material: Ca 3000 kvm stålplåt
Beställare: JM