Hållbarhet & miljö

Vi ska föreslå miljöriktiga material och metoder för våra kunder

Hållbarhet och miljö är viktiga delar av vår verksamhet

Vi arbetar aktivt för en kontinuerlig minskning av miljöbelastningen i hela vår verksamhet och för att miljöaspekterna alltid ska beaktas. Vi ska alltid hålla hög kvalitet och utföra ett miljöriktigt byggande enligt vårt hållbarhetstänk och vår miljöpolicy.

Vår miljöpolicy

Vi strävar efter att hålla hög kvalitet i allt vi gör och vill medverka till ett miljöriktigt byggande. Ambitionen är att vara i framkant vad gäller miljö och föreslå miljöriktiga material och metoder för våra kunder.

Detta lever vi upp till genom att:

  • Ha ett aktivt miljöarbete där vi löpande identifierar och utvärderar miljörisker, och genom ständig förbättring minimera vår negativa miljöpåverkan.
  • Följa gällande lagar och förordningar aktuella för vår verksamhet.
  • Minska vår negativa miljöpåverkan, med fokus på materialegenskaper och transporter.
  • Arbeta förebyggande mot alla typer av förorening.
  • Höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare genom utbildning och uppmuntra dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
  • Ha en rådgivande roll gällande utförande och materialval i de fall det är möjligt.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetstänk och miljöarbete, kontakta oss gärna.