Servicearbeten

Takservice och serviceavtal för underhåll av flerbostadshus, kontors- och industrifastigheter

Takservice förlänger takets livslängd

Apells plåtslageri utför takservice inom flera områden, bland annat ser vi över och byter ut plåtdetaljer, renoverar skorstenar, hängrännor, takfönster och ser över taksäkerheten på exempelvis flerbostadshus, kontorsfastigheter och industrifastigheter.

Teckna serviceavtal för takunderhåll

I avtalet ingår att vi besöker er en gång om året och besiktar tak och utför underhåll som bland annat lövrensning av hängrännor och stuprör. Vi tar även fram en åtgärdsplan med förslag på eventuella åtgärder på kort och lång sikt, vilket ger er översyn och kunskap om statusen på era tak.