Vi är med och
bygger Göteborg
sedan 1972

Apells plåtslageri står för erfarenhet och yrkesstolthet.

Skickliga hantverkare
ger slutresultat
av högsta kvalitet

Vi är ett modernt plåtslageri specialiserat på tak- och fasadarbeten.