Tjänster

Våra kunder är främst byggföretag, offentlig verksamhet, fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar

Apells plåtslageri är specialister på byggnadsplåtslageri

Vi erbjuder våra tjänster till bland andra byggföretag, offentlig verksamhet, fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar. Vi utför allt från nybyggnationer till renoveringar och servicearbeten. Vi har bra och långsiktiga relationer med våra uppdragsgivare och nära samarbeten i våra entreprenaduppdrag. Självklart åtar vi oss även gärna totalentreprenader då vi anlitar den övriga arbetskraft vi behöver (t ex snickare). Förutom dessa tjänster så erbjuder vi olika former av serviceavtal, plåtslageriarbeten och bedömningar i takinspektioner.