Kvibergsskolan

Kvibergsskolan för årskurs 4–9 byggdes i växande bostadsområdet Kviberg i Göteborg. Vi fick uppdraget att bandtäcka de stora takytorna och även göra fotrännor i aluzink. Taken fick stora ränndalar då takfallen på byggnaderna gick mot varandra. Vi gjorde även fasadarbetena med fönsterbleck och lister i aluzink mot byggnadernas tegelfasad. På området uppfördes dessutom en utomhusscen och ett förråd som även dessa fick tak och väggar klädda i aluzink.

FAKTA
Färdigställt: 2018
Material: Ca 6000 kvm aluzinkplåt
Beställare: Flodéns